Doradztwo personalne

Dla pracodawców

Doradztwo kadrowe w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Obsługa zatrudnionych przez Klienta pracowników cudzoziemców w okresie ich legalnego pobytu na terenie RP  związanego z pracą w RP, przygotowaniu dokumentów zezwalających na legalne zatrudnienie i pobyt pracowników wsparciu Klienta przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę, dokonywanie zarejestrowania niezbędnych dokumentów w odpowiednich Urzędach, tłumaczenia dokumentów z języka obcego na język polski i odwrotnie.

Skontaktuj się z nami!