Usługi dla cudzoziemców

Dla pracownika

Usługi dla cudzoziemców

Nasz zespół  specjalizuje się w pomocy cudzoziemcom w załatwianiu wszelkich urzędowych formalności związanych z ich pobytem w Polsce oraz w obsłudze pracodawców, chcących zatrudnić obywateli państw trzecich na terytorium RP. Działamy jako pełnomocnicy przed organami administracji publicznej, oferując profesjonalną pomoc z zakresu ustawy o cudzoziemcach i aktów uzupełniających. Towarzyszymy cudzoziemcom na każdym etapie ich procesu legalizacji.

Pomagamy w uzyskiwaniu pobytów czasowych, zezwoleń na pracę, pobytów stałych, zaproszeń oraz obywatelstwa polskiego, sporządzaniu wszelkich pism urzędowych. Reprezentujemy cudzoziemców w urzędach wojewódzkich, przed Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz pracodawców przed powiatowymi urzędami pracy Umiejętne zastosowanie przepisów prawa dotyczącego pobytu cudzoziemców na terytorium RP pozwala nam na zapewnieniu właściwej pomocy naszym klientom i znalezieniu najlepszego rozwiązania w każdej sytuacji.

Nasza oferta skierowana jest do obcokrajowców, pracujących na terytorium RP, studentów.

  • legalizacja pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE)
  • zezwolenia na pracę
  • rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy
  • wpis do ewidencji zaproszeń
  • rejestrowanie pobytu obywateli UE
  • zakładanie działalności gospodarczej w formie spółek
  • kompleksowa pomoc prawna z zakresu Ustawy o Cudzoziemcach
  • składanie odwołań od wydanych decyzji

Skontaktuj się z nami!