Leasing pracowniczy

Dla pracodawców

Leasing pracowniczy

Wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Usługi w zakresie leasingu pracowniczego oparte są na serwisie polegającym na utrzymaniu personelu, co obejmuje nawiązanie z pracownikiem stosunku pracy, naliczanie i wypłatę wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, odprowadzanie podatków, w niektórych przypadkach przeszkolenie oraz bezpośrednio poszukiwanie kandydatów. W trakcie wykonywania swoich obowiązków osoba ta jest obserwowana pod kątem cech i umiejętności pożądanych na docelowym stanowisku. Jeżeli wynik jest zadowalający możecie Państwo zatrudnić taką osobę bezpośrednio w swojej firmie. Przy tej usłudze udzielamy wsparcie legalnego zatrudnienia takiego pracownika i przygotowujemy odpowiedne dokumenty. Kiedy w perspektywie pojawi się potrzeba zwiększenia zatrudnienia etatowego w Państwa Firmie, naturalnym będzie czerpanie z zasobów sprawdzonych i doświadczonych pracowników tymczasowych. Metoda ta pozwala bowiem skutecznie ocenić zarówno kompetencje zatrudnianej w ten sposób osoby, jak i jej adaptację w środowisku Państwa firmy.

Skontaktuj się z nami!